VASTUULLISUUS JA TURVALLISUUS

Tinkimätöntä turvallisuutta

  • Kaikki teltoissamme käytetyt kankaat ovat paloa estävää materiaalia.
  • Noudatamme tarkkoja turvallisuusmääräyksiä kirjaimellisesti. Siksi telttojemme suojassa voi juhlia huolettomasti myrskyisemmälläkin säällä.

Luotettavat toimitukset

  • Telttamme ovat valmiina vastaanottamaan vieraita sovittuna aikana ja sovitusti kalustettuna. 
  • Varaudumme pieniin yllätyksiin kalustustarvikkeissa puskurivaralla.
  • Reagoimme kiiretilauksiin nopeasti.

Puhtaat ja hyväkuntoiset teltat

  • Oma pesula huolehtii telttojen puhtaudesta.
  • Monipuolisen laitteiston avulla hoidamme itse myös pieniä korjaustöitä.

Huomioimme ympäristön kaikessa mitä teemme

  • Huolehdimme ympäristöstämme muun muassa kierrättämällä. 
  • Huonokuntoisia telttoja ei koskaan viedä kaatopaikalle, vaan ne lähtevät uuteen käyttöön suojapeitteiksi.

RAHOITUS

 

Kun haluat maksaa osissa, tarjoamme rahoitussopimusta yritysrahoituksiin erikoistuneella Siemens-rahoituksella.

 

Ota yhteyttä


USEIN KYSYTTYÄ

Mitä messumatolle tapahtuu tapahtuman jälkeen?

Matto on periaatteessa kertakäyttötavaraa ja teknisesti tilaajan omaisuutta, joten matolle tilaaja voi tehdä mitä haluaa. Useat tahot ovat kuitenkin kiinnostuneita käytetyistä matoista, joten ensimmäisenä emme suosittele sen hävittämistä kaatopaikalle.

Miksi en löydä sivuiltanne hintoja?

Etusivulta löytyy kalustokatalogi josta tuotteiden hinnat ovat nähtävillä. Otathan kuitenkin yhteyttä myyntiimme, tarkan hinnan laskemiseksi tarvitsemme ainakin seuraavia tietoja: tapahtuman luonne, vuokra-aika ja paikkakunta sekä toivottu pystytyspalvelu (avaimet käteen, nouto tai opastus).

Mistä teltan hinta koostuu?

Avaimet käteen palvelussa hinta koostuu teltasta, rahdeista, asennus- ja purkutyöstä, mahdollisesti tarvittavista työkoneista sekä vaihtoehtoisista lisävarusteista kuten lattia, matto, kalusteet yms.

Paljonko tilaa telttaa varten tarvitaan?

On hyvä varata telttaa varten hieman enemmän tilaa kuin teltan koko on. Minimissään esimerkiksi 10x10m teltta vaatii 11x11m tilan. Asiaan vaikuttavat kuitenkin monesti mm. kivetykset ja korotukset, läheiset puut, rakennukset tai jopa sähkölinjat. Isoimpien telttojen (yli 1000 m²) suhteen onkin syytä pyytää edustajaamme mittaamaan ko. kohde.

Millainen maasto sopii teltan alustaksi?

Teltta voidaan pystyttää mihin tahansa. Olemme rakentaneet telttoja järven päälle, 11m syvään kalliolouhokseen, jyrkille rinteille ja kynnöspelloille. Edullisin paikka teltalle on kuitenkin tasainen hiekka-, nurmi- tai asfalttikenttä.

Voinko kuljettaa ja pystyttää teltan itse?

Athena 5x5 telttaa ja Mastertent-telttoja vuokraamme asiakkaan itse pystytettäväksi. Noudettaessa on otettava huomioon teltan koko kasattuna ja varauduttava tarpeeksi suurella kulkuneuvolla. 

Kuinka suuren teltan tarvitsen esim. 200 hengelle?

Suosittelemme varaamaan istuvissa tilaisuuksissa vähintään neliön jokaista vierasta kohden. Seisovissa tilaisuuksissa voidaan laskea jopa 2 henkilöä neliölle. Yleisötapahtumissa ja konserteissa paikallinen paloviranomainen yleensä määrittää henkilömäärän joka saadaan telttaa ottaa sisälle.

Voinko vuokrata vain tuolihuput?

Yleisesti ottaen vuokraamme huppuja vain tuolien kanssa, sillä huput on ommeltu tuoliemme (Banquet-tuoli) mittojen mukaan. Pelkkien tuolihuppujen vuokraaminen edellyttää, että hametta on sovitettu omaan tuoliinne varastollamme ja yhdessä on katsottu, että hame sopii siihen.

Myyttekö telttoja vai vuokraatteko vain?

Palveluihimme kuuluvat molemmat vaihtoehdot.

Kuinka aikaisin kalusto tulisi varata?

Aika vaihtelee todella paljon tuotteiden ja ajankohtien kesken. Heinäkuu on normaalisti kuukausi, joka myydään ensimmäisenä loppuun telttojen osalta.

Myyttekö käytettyä messumattoa?

Kyllä. Varastossamme on käytettyä mattoa toisinaan suuriakin määriä. Mattoa myydään yleisesti ottaen vain noutoperiaatteella ja aina sopimuksen mukaan. Käytetyn maton hinta on 1 € / neliö + alv.

 

 

Jäikö kysyttävää?
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

020 747 9454
myynti@stopteltat.fi


TOIMITUSEHDOT

1. Yleistä
2. Vuokrauksen kohde
3. Tilaajan asema ja vastuu
4. Stopin asema ja vastuu
5. Vakuutukset
6. Sopimusrikkonus
7. Ylivoimainen este
8. Kaluston siirtäminen
9. Riitaisuudet
10. Allekirjoitukset

1. YLEISTÄ

1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Stopteltat Oy:n (jatkossa ”STOP”) ja toimeksiannon tilaajan (jatkossa ”tilaajan”) välisiin kaluston vuokrauksiin ja myynteihin sekä niihin liittyviin töihin ja kuljetuksiin, ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu. Tilaajan ja STOP:in välisessä tilausvahvistuksessa (jatkossa ”sopimus”) määritellään ainakin toimeksiannon kohde, laajuus ja hinta ennalta sovitun vuokra-ajan tai myynnin osalta. Töistä, kuljetuksista sekä alihankinnoista voidaan antaa myös arvio, joka toimeksiannon toteutuksen jälkeen laskutetaan toteutuneen mukaisesti.

1.2. STOP veloittaa toimeksiannosta antamansa tarjouksen mukaisesti, pois lukien ne työt, kuljetukset
ja alihankinnat, joissa on maininta ”arvio”. Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa STOP:n varastosta tai jolloin se on toimitettu tilaajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine tarvikkeineen STOP:n varastolle tai se on noudettavissa tilaajalta. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät siten, että noutopäivänä tavara on noudettavissa klo 12 alkaen ja palautus voi tapahtua ilman lisäpäivää palautuspäivää seuraavana päivänä klo 10 saakka .Laskutus tapahtuu tilausvahvistuksen mukaan.

2. VUOKRAUKSEN TAI MYYNNIN KOHDE

2.1. Vuokrauksen tai myynnin kohteena on STOP:n ja tilaajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen, kuin STOP on sopimuksessa ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, päivittäinen huolto, vartiointi tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Tilaaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, tilaajan on tehtävä siitä huomautus STOP:lle viipymättä vuokrauksen alkaessa.

2.2. Kalusto luovutetaan tilaajalle sopimuksen mukaisena STOP:n varastosta. Kuljetuskustannuksista kohteeseen vastaa tilaaja, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

2.3. Tilaajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, saamiensa ohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta tilaaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman STOP:n antamaa suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman STOP:n erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

2.4. Tilaajan tulee palauttaa vuokrakalusto samassa kunnossa, kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Muusta, kuin luonnollisesta kulumisesta tai likaantumiseesta johtuvat korjaus- ja puhdistuskulut STOP:lla on oikeus laskuttaa tilaajalta

3. TILAAJAN ASEMA JA VASTUU

3.1. Tilaajan tulee huolehtia siitä, että STOP:lla on korvauksetta vapaa pääsy kohteeseen siinä määrin ja niinä aikoina, kuin STOP katsoo tarpeelliseksi toimeksiannon suorittamiseksi. Tilaajan tulee antaa
STOP:lle kaikki ne tiedot kohteen käyttötarkoituksesta, tilasta, kunnosta ja rajoituksista, joista STOP:n tulisi olla tietoinen, ja joista STOP perustellusti voi olettaa saavansa tiedon toimeksiannon suorittamiseksi. Tilaaja vastaa STOP:lle antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden virheellisyydestä johtuvista vahingoista. STOP on oikeutettu luottamaan tilaajan luovuttamien tietojen paikkaansa pitävyyteen eikä toimeksiantoon kuulu näiden tietojen tarkastus.

3.2. Tilaaja vastaa toimeksiantoon liittyvien lupien hakemisesta ja rakennus- ja korjaustöiden suorittamisesta, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

3.3. Tilaaja on vastuussa STOP:lle vahingoista, jotka johtuvat tilaajan tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Jos kohteessa on tilaajan vaatimuksesta käytetty sellaisia materiaaleja, rakenteita tai menetelmiä, joista STOP on etukäteen ilmoittanut aiheutuvan lisäriskejä, joista STOP ei ota vastuuta, ei STOP vastaa tämän johdosta syntyneestä vahingosta. Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon, tilaajan on välittömästi ilmoitettava siitä STOP:lle enempien vahinkojen välttämiseksi.

3.4. Tilaaja on velvollinen korvaamaan STOP:lle vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. STOP:lla on oikeus periä mahdolliset vuokrauskaluston puhdistus- ja unnostuskulut tilaajalta erikseen. Tilaaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.

3.5. STOP perii 20 % varausmaksun tilauksen yhteydessä. Mikäli tilaus peruuntuu tilaajan toimesta yli 30 vrk ennen toimeksiannon alkua, jo perittyä varausmaksua ei palauteta, tai jos sitä ei ole tilauksen yhteydessä laskutettu, on STOP:lla oikeus periä se takautuvasti. Mikäli tilaus peruuntuu alle 30 vrk ennen tilauksen alkua, on STOP:lla oikeus periä lisäksi 40 % tilauksen arvosta peruutusmaksuna.

4. STOPIN ASEMA JA VASTUU

4.1. STOP:n tulee asiantuntijana suorittaa saamansa toimeksianto sen edellyttämällä ammattitaidolla objektiivisesti ja hyvää teknistä tapaa noudattaen ottaen huomioon yhteisesti tilauksessa asetetut tavoitteet.

4.2. STOP vastaa siitä, että STOPin suorittama tehtävä on sopimuksen mukainen ja täyttää voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset. Jos STOP:n suorittamassa työsuorituksessa havaitaan virheitä ja puutteita, STOP:lla on oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet. Ellei STOP tilaajan kehotuksesta huolimatta korjaa työsuorituksessa esiintyvää virhettä tai puutetta kohtuullisessa ajassa, tilaajalla on oikeus korjauttaa ne STOP:n kustannuksella. Näiden kustannusten lisäksi STOP on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon kohdan 4.4 mukaisesti.

4.3. STOP on sopimuksessa ja näissä toimitusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa vahingoista, jotka johtuvat STOP:n tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. STOP ei ole vastuussa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai

välittömistä kustannuksista tai vahingosta. STOP:n vastuu vahingosta on enintään STOP:n toimeksiannosta saamansa kokonaispalkkion suuruinen. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettua vahinkoa.

4.4. Tilaajan on ilmoitettava korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöitynä viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä lukien, kun virhe on ilmennyt tai sen olisi pitänyt ilmetä, uhalla, että tilaaja muutoin menettää oikeutensa korvaukseen. STOP:n vastuu päättyy viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua STOPin toimeksiannon päättymisestä.

5. VAKUUTUKSET

Vuokrakalusto ei ole STOP:n toimesta vakuutettu. STOP:lla on voimassa oleva vastuuvakuutus.

6. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli tilaaja laiminlyö erääntyneiden laskujen maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimiksen ehtoja, on STOPilla oikeus purkaa heti tämä sopimus ja ottaa myymänsä tai vuokraamansa kalusto takaisin haltuunsa tilaajaa kuulematta. Samanlainen oikeus on, jos tilaajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Tilaaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta STOP:lle syntyneet kustannukset ja vahingon.

7. YLIVOIMAINEN ESTE

STOP ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, sähkökatkos, konevaurio, tai siihen verratava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai sellainen este, jota STOP ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttää uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna tilaajalle siitä koituvaan etuun, STOP ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. STOP ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja STOP voi myös purkaa sopimuksen.

8. KALUSTON SIIRTÄMINEN

Tilaajalla ei ole ilman STOP:n kirjallista suostumusta oikeutta lainata vuokrakalustoa edelleen, vaan hän vastaa kalustosta kunnes se on palautettu STOP:lle.

9. RIITAISUUDET

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aihetuvat erimielisyydet käsitellään Lahden käräjäoikeudessa.

10. ALLEKIRJOITUKSET

Tilaaja on tutustunut toimeksiannon laajuuteen, tavoitteisiin ja yleisiin toimitusehtoihin ja hyväksyy ne allekirjoittaessaan tai kuittaamalla sähköpostitse tämän tilausvahvistuksen hyväksytyksi.